NEWS SEMANAIS
20 de Septiembre de 2016

DO 19 AO 30 DE SETEMBRO

1. CUMPRIRÁN COAS PROMESAS ELECTORAIS? SUBIRÍA O SOLDO AOS FUNCIONARIOS...? 2. TOMA DE POSESIÓN DO CONCURSO DE TRASLADOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA 3. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO: SE HAN REGISTRADO 320.000 ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA DURANTE EL PERÍODO ENERO-JULIO 2016, UN 6,7% MÁS QUE EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR 4. ASINA EN CHANGE.ORG - QUE OS PAIS E NAIS TRABALLADORES TEÑAN DEREITO A ESTAR COS SEUS FILLOS MENTRAS ESTÁN INGRESADOS 5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA ILEGALIDAD DE LOS CONTRATOS TEMPORALES EN EL SECTOR SANITARIO ESPAÑOL 6. EL ACCESO A LOS "PLUSES" DEBE SER IGUAL PARA INTERINOS Y FIJOS 7. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO 8. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 10. NORIEGA FICHA A FUNCIONARIOS "EXTERNOS" PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA PLANTILLA 11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 12. OUTRAS NOVAS: CONCURSOS, RPT, ESTATUTOS AXENCIAS, SERGAS, LISTAS DE CONTRATACIÓN LEI 17/1989, DO 23 DE OUTUBRO. 13. THE WEEKLY PRESS 14. EL CSIF SITÚA A VIGO COMO LA SÉPTIMA UNIVERSIDAD EN RECORTES DE PERSONAL ASOCIADO 15. CONVENIO AECC - CSIF GALICIA: A TÚA SAÚDE É O PRIMEIRO - SETEMBRO 2016 A MELLOR RECEITA CONTRA O CANCRO: A PREVENCIÓN. 12 CONSELLOS Ver aquí: https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2016/09/semanaisnews-do-19-a...