NEWS SEMANAIS
07 de Septiembre de 2016

DO 1 DE AGOSTO AO 3 DE SETEMBRO

1. CURSOS DA CSI•F E HOMOLOGADOS POLA EGAP PARA ACTUAR ANTE CASOS DE VIOLENCIA LABORAL FÍSICA, ADICIÓNS E EMERXENCIAS
2. DEREITOS ELECTORAIS DO PERSOAL AO SERVIZO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA - 25S
3. CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA E INFORMACIÓN ADICIONAL
4. MIGUEL BORRA, PRESIDENTE DE CSIF: "HAY UNA PARÁLISIS EN LA ADMINISTRACIÓN QUE YA SE EMPIEZA A NOTAR"
5. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO
6. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA
7. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
9. CURSOS DA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PARA PERSOAL DA SEGURIDADE PÚBLICA
10. CONVOCATORIA DE CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CURSOS PREPARATORIOS DO CELGA NAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS
11. CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CELGA 1, 2, 3 E 4
12. OUTRAS NOVAS

Ver

Ver anteriores