NOTA ACLARATORIA ABONO PAGA EXTRA DECEMBRO 2012‏
15 de Mayo de 2015

Segundo a información facilitada polo Director Xeral da Función Pública, no MES DE MAIO procederase ao abono das cantidades deixadas de percibir ata acadar o 24,04% da paga extra e adicional de decembro de 2012, en consecuencia:

(Máis)

Ver Galería