PROXECTOS DE ORDES DE CONVOCATORIA CORPOS XERAIS ACCESO LIBRE A1 E A2 (OEP 2013) E C1 E C2 (OEP 2015)‏‏
13 de Mayo de 2015

Proxectos de orde de convocatoria facilitados por Función Pública respecto dos dos procesos selectivos para o ingreso nos seguintes corpos de Administración Xeral:

-Corpo superior, subgrupo A1(OEP 2013) – Prazas convocadas: 13 e 2 pola quenda de discapacidade.
-Corpo de xestión, subgrupo A2 (OEP 2013) – Prazas convocadas: 9 e 1 pola quenda de discapacidade.
-Corpo administrativo, subgrupo C1 (OEP 2015) – Prazas convocadas: 19 e 1 pola quenda de discapacidade.
-Corpo auxiliar, subgrupo C2 (OEP 2015)- Prazas convocadas: 41 e 3 pola quenda de discapacidade.
Concédese un prazo para alegacións que rematará o 20 de maio de 2015 ás 15 horas (polo que se tendes algunha alegación/consideración rogamos que nos la trasladedes antes do 19 de maio).

A1 AX LIBRE_11-05-2015

A2 AX LIBRE_11-05-2015

C1 AX LIBRE_11-05-2015

C2 AX LIBRE_11-05-2015

Ver Galería