ELECCIÓNS FUNCIONARIOS - 16 de abril de 2015
09 de Abril de 2015
OS NOSOS COMPROMISOS
RECUPERACIÓN DE DEREITOS ECONÓMICOS E LABORAIS
OPOSICIÓN FRONTAL Á NOVA LEI DE EMPREGO PÚBLICO
EN MATERIA DE EMPREGO PÚBLICO, CARREIRA E PROMOCIÓN PROFESIONAL
EN MATERIA DE FORMACIÓN E CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS E SAÚDE LABORAL
EN MATERIA NORMATIVA
EN MATERIA DE ACCIÓN SINDICAL E ATENCIÓN AOS EMPREGADOS PÚBLICOS

Ver programa
Ver vídeo

Ver Galería