INFORMACIÓN DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS 15 DE DECEMBRO DE 2014
17 de Diciembre de 2014
1.Lectura e aprobación das actas, se correspondese.
2.Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía e Industria.
3.Proposta de modificación da RPT do IGVS.
4.Proposta de acordo de negociación colectiva do personal do INEGA.
5.Rogos e preguntas
Ver PDF
Ver Galería