DOCUMENTO DE ANTEPROXECTO DE LEPG FACILITADO POLA ADMINISTRACIÓN ÁS OO.SSS NA COMISIÓN DE PERSOAL DO 16-10-2014. "Non se trata dun erro no escaneo nin dunha broma. O documento escaneado recolle de forma veraz e fiel a calidade do documento que nos foi e
17 de Octubre de 2014
"Non se trata dun erro no escaneo nin dunha broma. O documento escaneado recolle de forma veraz e fiel a calidade do documento que nos foi entregado".