ALEGACIÓNS COMPLEMENTARIAS QUE PRESENTOU ESTA CENTRAL SINDICAL ÁS ACHEGAS XA REALIZADAS NAS REUNIÓNS DO 20 E 27 DE NOVEMBRO DO PRESENTE MES Á PROPOSTA DE RPT DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR.
28 de Noviembre de 2013
Ver Galería