ANTEPROXECTO DE LEI DE RACIONALIZACIÓN DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
12 de Julio de 2013

Todo aquel interesado que nos queira achegar para alegacións as cuestións de persoal contidas especialmente no titulo IV e as disposicións transitorias do borrador deste anteproxecto, deberá remitirnolas antes das 14 horas do martes 16 de xullo.

(Ver anteproxecto)