PROCEDEMENTO E MODELO DE SOLICITUDE DE XUBILACIÓN PARCIAL PARA O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA‏
26 de Junio de 2013

O pasado venres (21 de xuño de 2013) tivo lugar a sinatura sobre as instrucións sobre o acceso á xubilación parcial e contrato de remuda entre a Administración e as OO.SS con representación no ámbito da Función Pública de Galicia, e que xa foron remitidas por CSI•F nas súas NEWS SEMANAIS (17 AO 21 DE XUÑO) e que podes consultar no seguinte enlace: http://www.heraldtoupeiras.es/html/17ao21dexuno2013.html
(Ver procedemento)
(Acceder á solicitude)


Ver Galería