NOVOS PERÍODOS E CUANTÍAS DE XUBILACIÓN
19 de Enero de 2013

Remitimos Real Decreto 1716/2012 e información complementaria sobre a entrada en vigor da Lei 27/2011, pola que a partires do 1 de xaneiro de 2013 incrementaránse de forma progresiva o período de cómputo para o cálculo da pensión de 15 a 25 anos, e retrasarase a idade de xubilación de 65 a 67 anos e as taboas para o cáculo da aplicación.

(Calculadora)
(Real Decreto 1716/2012)
(Retraso jubilación)
(Tabla aplicación edad jubilación)

Ver Galería