RPT DE TRABALLO E BENESTAR (Xuntanza do 9 de Setembro de 2011)
12 de Septiembre de 2011

CSIF ratifícase nas diferentes alegacións xa remitidas por esta central sindical sobre a proposta da RPT da Consellería de Traballo e benestar.
Non obstante o anterior, e tendo en conta a documentación facilitada, cumpre presentar as seguintes alegacións complementarias as xa enviadas que a continuación se subliñan:

Amplie a información seguindo o seguinte enlance:

http://heraldtoupeiras.es/documentacion/RPT/ALEGACIONSRPTTRABALLO.pdf