ALEGACIÓNS RPT CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN xuntanza 09-09-2011
12 de Septiembre de 2011

Dende CSIF desexamos poñer de manifesto a nosa queixa e desconformidade coa remisión da documentación con 48 h de antelación, pois a esares de cumprir coa normativa vixente en canto aos Prazos establecidos, incúmprese cos principios da boa fe negocial xa que restrinxe a posibilidade de analizar e comprobar nos centros e unidades administrativas afectadas o alcance e consecuencia das medidas adoptadas. Do mesmo xeito, CSIF rexeita o proceder desta proposta, pois convócase unha xuntanza para...

Amplie a información no seguinte enlace:
http://heraldtoupeiras.es/documentacion/RPT/ALEGACIONS_RPT_EDUCACION_09092011.pdf