Fe de erratas Manual Exámenes Exterior
25 de Febrero de 2019
  • Página 33, pregunta 28, respuesta correcta: B
  • Página 154, pregunta 16, respuesta correcta: A
  • Página 161, pregunta 32, respuesta correcta: B
  • Página 190, pregunta 26, respuesta correcta: D
  • Página 194, pregunta 37, respuesta correcta: A