Pruebas de lengua gallega
07 de Mayo de 2021

Publicación DOGA RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística,po la que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021 (código de procedemento PL500C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioG0598-260421-0003_gl.pdf