MESA SECTORIAL DEL 13 DE GENER
Es tractarà el Decret que regula la formació permanent del professorat (CEFIRE)
23 de Diciembre de 2021

Per ordre del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional es convoca Mesa Sectorial d’Educació per al dia 13 de gener de 2022 a les 09:30 hores, amb el següent ordre del dia:

  1. Projecte de Decret __/2022, de __ de ____, del Consell, pel qual es regula la formació permanent del professorat d'ensenyaments no universitaris que presta els seus serveis en centres docents sostinguts amb fons públics a la Comunitat Valenciana
  2. Torn obert de paraula

  • Enllacem formulari mitjançant el qual podeu enviar-nos les vostres aportacions, esmenes, etc.: FORMULARI CSIF

♥ CSIF Educació C.V. - Tens La Paraula

Ficheros Adjuntos: