ELS FARMACÈUTICS, UNA PEÇA CLAU EN SALUT PÚBLICA
25 de Septiembre de 2018

ELS FARMACÈUTICS, UNA PEÇA CLAU EN SALUT PÚBLICA

Intervenen en diverses etapes per garantir la seguretat i la qualitat ambiental i a la cadena alimentària.

El Dia Mundial del Farmacèutic se celebra el 25 de setembre, i enguany volem fer èmfasi en les activitats del farmacèutic en l’àmbit de la Salut Publica.

El farmacèutic és un col·lectiu professional vinculat estretament amb la salut pública. No només des de les farmàcies, també hi ha molts professionals farmacèutics treballant a l’Agència de Salut Pública, encara que aquesta faceta no sigui la més visible de la seva professió.

 • Aquests professionals treballen per garantir la protecció de la població en l’àmbit de la salut ambiental
 • Fent vigilància i control de les aigües de consum humà que arriben a totes les llars i instal·lacions de Catalunya
 • Portant el control oficial d’instal·lacions de risc de dispersió de legionel·la,
 • Investigant brots ambientals. Al 2017 es va participar en la investigació de 339 brots ambientals, dels quals 124 eren causats per legionel·la
 • Investigant denúncies, irregularitats ambientals i alertes químiques.
 • Portant el control d’Allotjaments infantils i juvenils, càmpings i activitats que s’hi duen a terme
 • Controlant els establiments de servei, comercialització i emmagatzematge de biocides
 • Fent controls en l’àmbit de l’exposició al fum del tabac

 • També intervenen en diverses etapes de la cadena alimentària, per garantir-ne la qualitat i la seguretat dels aliments que consumim
 • Investigant alertes, denuncies o irregularitats alimentàries i brots de toxi-infeccions alimentàries.
 • Desenvolupant tasques de control a la indústria agroalimentària per assegurar la innocuïtat i la qualitat dels productes alimentaris. Cal tenir en compte que a Catalunya tenim més de 19000 indústries alimentàries inscrites al Registre Sanitari
 • Verificant el compliment de la normativa sanitària tant dels productes de consum en mercat interior com els destinats a comerç exterior.

 • Intervenen en l’àmbit del control de practiques de risc sanitari. Com per exemple
 • El control dels residus sanitaris
 • El control de les activitats de tatuatge ,pírcing i micropigmentació
 • El control de les empreses plaguicides i la policia sanitària mortuòria

 • I es remarcable la intervenció en promoció de la salut i salut comunitària

Com es l’alimentació saludable a les escoles, alimentació saludable a la restauració, ús d’escales en l’entorn laboral, envelliment actiu i saludable als centres de gent gran, programes de prevenció i control del tabaquisme, prevenció del consum de drogues, prevenció i control de malalties emergents (arbovirosi, etc)

D’aquesta manera, els farmacèutics treballen per la salut pública en els diferents Serveis de l’Agencia de Salut Pública destinats principalment a la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics presents en els aliments i el medi que puguin repercutir negativament sobre la salut de les persones, proporcionar una resposta ràpida davant un perill detectat o una alerta donar resposta a denúncies o queixes dels ciutadans.

Les intervencions per a la promoció de la salut estan dirigides a fomentar la salut de la població, mitjançant la informació, la sensibilització i l’educació per a la salut, facilitant les opcions saludables i afavorint la creació d’entorns promotors de salut. Es tracta de capacitar els ciutadans i les comunitats perquè puguin prendre les decisions que resultin més positives per a la seva salut en un entorn facilitador.