Taula Sectorial de Personal Administratiu i Tècnic
17 de Octubre de 2016

CONTINUEM SENSE AVANÇAR AL RITME QUE ENS AGRADARIA, NI TAN SOLS EN TEMES QUE, A PRIORI, SÓN DE FÀCIL SOLUCIÓ

Els temes tractats van ser els següents:

1. Estat del programari informàtic en relació als processos de provisió de llocs de treball.

Les disfuncions atàviques esmentades al resum de l’anterior mesa sectorial (19.09.2016) deuen ser moltes i força complicades. Continua la feina de determinar l’abast de totes les observacions que requereix el programari informàtic i les modificacions que calen per tal que els concursos es puguin tirar endavant, de forma ràpida i eficaç. En aquesta situació l’Administració continua sense posar sobre la taula un calendari creïble de concursos. I molt menys dels concursos grans (administratius, per exemple).

Si tot va molt bé (Administració dixit) podrien tenir les bases dels concursos més grans abans de finals del 2016. Ens recorden que, un cop arreglat el programari informàtic, els processos s’agilitzaran molt. Ens han fet saber també que les previsions de promocions internes se solaparan per tal d’agilitzar-les el màxim possible

A la nostra petició, un cop més, de reforçar les unitats de selecció, ens contesten que s’hi afegiran més efectius si es detecten necessitats.

2. Promoció professional dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

Des dels sindicats s’ha fet una exposició, que ja tots coneixeu, sobre el dret a la promoció professional dels empleats públics. Dret recollit a l’EBEP i resta de legislació. Demanem, en definitiva, que es posi en marxa el desenvolupament normatiu adient per tal de tenir una promoció professional de debò. Sens dubte, la nostra administració està a la cua en el conjunt de les administracions autonòmiques en aquest aspecte.

Sona a broma que ens contestin que, dintre de les seves possibilitats, la promoció professional s’està procurant dels del 2014. La broma continua quan ens diuen que de cara al 2017 també es procurarà la promoció professional.

3. Dia recuperable dels festius del 2017.

Hem entrat en un debat entre els termes recuperar i compensar. Compensar és el que s’ha fet amb els dies 24 i 31 de desembre d’enguany, afegint-nos 14 hores per caure en dissabte. Recuperar és la forma en què hem de retornar les 7 hores corresponents a una de les festes assenyalades al DOGC de 06.06.2016. Més del mateix: ho han de perfilar amb tots els departaments per poder concretar la data. Potser a la propera mesa sectorial...

4. Oferta d’ocupació pública parcial de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 per cobrir 7 places d’Inspector/a i 18 places de Sotsinspector/a del Cos de Bombers.

Era el darrer punt de l’ordre del dia. Tot semblava que no tindrien el gran moment a què ens tenen acostumats. Ves per on, van citar a la reunió a la senyora Rosa Pérez Vallverdú, Subdirectora general d'Administració i Recursos Humans de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Ens fa una exposició de les necessitats d’aquestes places, que tenim 53 bombers fent les pràctiques i que els sindicats ja estan convocats per negociar les bases de la convocatòria per al 2017. Seran en total unes 100

places de bombers per al 2017 i successives convocatòries fins el 2022, fins a completar un total de 600 places. I remata: als bombers no hi poden haver interins. La senyora Pérez ha rebut la nostra felicitació per la darrera afirmació i aprofitem per recordar que els interins han de ser excepció i que a cossos especials, com ara presons, els percentatges d’interinitat són inacceptables. El que de veritat ens interessa a CSIF és que no volem canviar cromos: fan falta inspectors i sotsinspectors, però la gran mancança és de bombers professionals i no podem permetre el canvi de places de bombers per inspectors o sotsinspectors.

TORN OBERT DE PARAULES

A) Recentment el President Carles Puigdemont i Casamajó va fer declaracions en el sentit d’una oferta d’ocupació de 7000 places a la Generalitat. Volíem saber què n’hi ha de cert. Qui mana, mana. No han esmenat les declaracions i ens remeten a la Mesa General del proper 19 d’octubre.

B) Calendari oposicions tractament de l’àmbit penitenciari. No hi ha novetat. El calendari és el mateix que l’anunciat a la reunió del Grup de Treball del personal penitenciari de data 25.07.2016. El tornem a repetir:

a) Psicòlegs: la convocatòria al desembre del 2016 i les proves al maig/abril del 2017.

b) Juristes: la convocatòria al maig/juny del 2017 i proves al desembre del 2017.

c) Treballadors socials: la convocatòria al desembre del 2017 i proves al juny del 2018.

C) Dissabtes inhàbils: el BOE de l’1 d’octubre introdueix una modificació a la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques per la qual els dissabtes són inhàbils a efectes de còmput de terminis. Preguntem com afectarà i ens contesten que s‘està treballant.

D) Paga extra 2012: A la nòmina del mes de novembre els companys del jutjats cobraran el 75’96% pendent de l’extra del 2012, tal com diu el Decret Llei 5/2016, d’onze d’octubre, publicat al DOGC de data 14.10.2016. Aquesta devolució es fa d’ofici, després del recurs guanyat per CSIF al qual es condemnava a la Generalitat a la devolució de la paga extra del 2012. Comentem el fet però sembla que no preocupa gaire a l’Administració. Cobrarem tard i, a sobre, uns empleats públics abans que altres. El fet dona una idea, alt i clar, del desgavell que tenim a la Gene. Per cert, serà a la nòmina del mes de novembre que cobrarem la següent part de l’extra del 2012.

E) Hem preguntat per l’impacte que pot tenir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els interins. Ens diuen que s’atindran al que marquin els tribunals en aplicació d’aquesta sentència. Des de CSIF hem demanat el llistat d’interins per províncies. Aquesta documentació, afirma l’Administració, serà remesa a les Juntes de Personal.

És tot. Tenim molta feina per davant, però continuem sense tenir el ritme desitjable. La Gene és un carro incapaç de sortir del fangar en que s’hi troba.

Barcelona, 17 d’octubre de 2016