Informatiu Mesa Sectorial Personal Administratiu i Tècnic
19 de Septiembre de 2016

RESUMEN MESA SECTORIAL DE 19.09.2016: LES DISFUNCIONS ATÀVIQUES*

*ATAVISME: m. aparició en un individu de caràcters d’un avantpassat remot desapareguts en els avantpassats immediats o pròxims. Retorn a un tipus més primitiu (Diccionari de la Llengua Catalana. Institut d’Estudis Catalans)

Ha estat una reunió molt breu, que ha tingut el següent ordre del dia:

1.- Previsió dels processos de provisió de llocs de treball. Concursos de trasllats dels cossos generals pendents (auxiliars, administratius i subalterns)

Des dels sindicats tornem a denunciar l’ incompliment dels terminis, la incapacitat de l’Administració per a solucionar el problema informàtic de la base de dades i l’absència de convocatòria de concursos de cossos generals des de fa més de dos anys. Denunciem també que l’Administració se salta, amb total impunitat, els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, la promoció professional i el dret als trasllats. Tot plegat ens ha portat a uns percentatges de provisionalitat insuportables que afecten ja a més de 2500 llocs de treball. Per rematar, demanem un reforç de les unitats de selecció.

L’Administració apunta que ja al concurs de gestió va detectar problemes amb la base de dades. Podria ser una bona excusa sinó fos que el darrer concurs de gestió es va fer al 2007. En fa nou anys, d’això¡¡¡ Segurament per això van titllar els problemes informàtics com a disfuncions atàviques.

Pot sonar a broma, però l’Administració diu que reforçarà les unitats de provisió i selecció, que s’estan fent concursos més petits i que abans de la propera mesa sectorial tindrem un diagnòstic (diagnosticar no és solucionar) per tal de recalcular els terminis i assolir els grans concursos.

2.- Regulació de la borsa d’interins

Els Sindicats vam presentar la setmana passada una resposta per escrit pel que fa a la borsa d’interins. És un document consensuat que aporta claredat pel que fa a la publicitat, requisits, publicitat de resultats i participació sindical.

Davant del document presentat l’Administració de la Generalitat afirma necessitar temps, perquè el nostre document introdueix canvis de pes i que vol compartir el seu contingut amb els Departaments. Demanen dos mesos per al seu estudi. Dos mesos¡¡ Hem de dir que parlem d’un document de tres pàgines.

3.- Torn obert de paraules

a) Com ja sabeu, els dies 24 i 31 de desembre tenen una compensació de 14 hores. Alguns companys i companyes que han arribat a alguns departaments (Agricultura, Agència Tributària Catalana) després de l’1 de gener han tingut que sentir que no tindran les 14 hores sinó la part proporcional, en contra del que es va afirmar a la Mesa sectorial del 5 de setembre. Ens diuen que ho revisaran i trauran nota aquesta mateixa setmana.

b) Els dies addicionals de vacances per antiguitat es donen en jornades senceres i no pas en hores. Entre el personal laboral (cas del Departament d’Interior) s’han donat casos al contrari. Demanem que es donin instruccions clares al respecte per tal que no afecti als funcionaris.

c)Abans que acabi el 2016 demanem a l’Administració que expliqui com s’ha de retornar la festa que és recuperable. Recordeu que al 2017 tindrem 13 festes en lloc de 12, però una és recuperable.

És tot. La nostra Administració continua tenint disfuncions atàviques donant com a resultat una Administració lenta i ineficaç. Tot el contrari de l’Administració moderna i àgil que volem a CSIF-F. I el que és pitjor: falta voluntat per posar-hi remei.

Barcelona, 19 de setembre de 2016

Ficheros Adjuntos: