CSIF denuncia davant Inspecció de Treball a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
20 de Diciembre de 2021

CSIF denuncia davant Inspecció de Treball a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, denuncia davant Inspecció de Treball a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels greus incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals que es produeixen en l'edifici dels Vetlladores, on treballen desenes d'empleats públics. També han requerit a l'Ajuntament perquè solucioni, de manera urgent, les greus deficiències que donen lloc a aquests riscos psicosocials.

Al desembre del 2017, Inspecció de Treball requeria a l'Ajuntament per a que prenguessin mesures davant les lamentables condicions de l'edifici municipal. Posaven de manifest la deterioració de la façana principal, així com el risc d'incendi, riscos en cas d'evacuació per incendi, riscos de contacte elèctric i riscos higiènics per productes químics. Els terminis per a solucionar aquests problemes eren immediatament i els donaven 4 mesos per a esmenar els problemes més complicats però el Consistori no ha fet res avui dia i els riscos han augmentat.

L'abandó d'aquestes dependències municipals és tal que han aparegut ratolins o rates mortes, la qual cosa és un risc biològic. La calefacció està avariada, i encara que la majoria dels despatxos tenen aíre condicionat, en aquelles oficines que no comptes amb aparells d’aíre, el fred és insuportable. En comptes de comprar aparells de ventilació per a aquests despatxos, o arreglar la caldera, s'ha determinat que els despatxos sense aíre siguin desallotjats i els treballadors reubicats en altres despatxos que no compleix els requisits de distàncies mínimes ni de ventilació establerts per la covid.

CSIF exigeix a l'Ajuntament que solucioni, de manera urgent, totes les deficiències i que vetlli per les condicions laborals dels seus treballadors.

(S'adjunta denúncia davant Inspecció)