Mesa Sectorial del Personal Administratiu i Tècnic de la Generalitat de Catalunya
20 de juny 2016
21 de Junio de 2016

A la reunió de la Mesa Sectorial del Personal Administratiu i Tècnic de la Generalitat de Catalunya, celebrada avui dilluns, 20 de juny de 2016, hem assistit a l’enèsima negativa de l’Administració de negociar res que no estigui previst al seu full de ruta (si és que realment el tenen!). Com a àrbitre i part interessada, Funció Pública decideix el que es objecte de negociació i als sindicats només ens reserva un paper de convidats de pedra. Davant d’aquesta manca de voluntat negociadora, CSIF decideix continuar amb aquesta representació teatral només per respecte cap al conjunt dels treballadors i treballadores de la Generalitat.

Anem punt per punt amb tots els temes que l’Administració "ens ha deixat" tractar de manera "magnànima":

1. Incompliment de la sentencia d’un delegat de riscos laborals sobre els desplaçaments i les hores a compensar per als delegats de prevenció dels bombers. CSIF exigeix que l’Administració doni compliment a la sentència que reconeix que no es pot impedir la sortida d’un delegat de prevenció per desenvolupar les seves visites i tampoc pot obstaculitzar la seva tasca com a garant de la seguretat al treball. L’estat lamentable de molts parcs de bombers fan que, molts mesos, els delegats de prevenció hagin de fer més de 16 visites, moltes de les quals se’n realitzen a requeriment del Departament. És molt greu que l’Administració posi impediments a l’hora de garantir la tasca dels delegats de prevenció, companys que han de "pidolar" que els hi facilitin un vehicle per desplaçar-se per tota Catalunya i, fins i tot, han de reclamar la compensació de les hores necessàries per poder desenvolupar les seves funcions, sense que el servei es vegi afectat.

Amb la seguretat dels bombers no es juga i després, senyors del Departament, no s’omplin la boca a l’hora de dir que es garanteix la protecció dels ciutadans en matèria de prevenció i extinció d’incendis!!!

2. Buidament de tasques i competències del grup de treball de serveis penitenciaris. L’Administració ha aconseguit que, per una vegada, els 4 sindicats representatius ens posin d’acord per denunciar el buidatge i l’arraconament de la Comissió de Seguiment de les condicions de treball dels treballadors penitenciaris. En un escrit unitari, els quatre sindicats vàrem comunicar a la Direcció General de Serveis Penitenciaris "la nostra negativa a assistir a una reunió totalment descarregada de contingut, on l’Administració pretén ignorar els problemes reals del

col·lectiu fent servir argúcies legals i es nega a què es pugui fer un seguiment de temes cabdals". CSIF demana que la Mesa Sectorial rectifiqui aquest posicionament del Departament de Justícia però, l’Administració continua enrocada a dir que "simplement ha esta una reordenació de les competències". El que mai havien gosat fer altres administracions, aquest nou govern s’ho ha carregat amb traïdoria i premeditació!

3. Negociació de les amortitzacions de places vacant al Grup de les Relacions de Llocs de Treball (RLT), de conformitat a la interpretació que realitza el Tribunal Suprem. CSIF exigeix que es doni compliment a la llei però, l’Administració, una vegada més, argumenta que hi ha jurisprudència contradictòria. Això es una presa de pèl i ens recorda el lloc dels "trileros"!

4. Efectivitat en el gaudiment dels dies de vacances per raó d'antiguitat. L’Administració diu que, abans de l’1 de juliol, sortirà publicat el decret que reconeix aquests dies addicionals (fins a 4 en funció dels triennis) i reitera el criteri de la Mesa General amb relació a què es podran gaudir dins el període ordinari estiuenc. Els sindicats demanem que aquest dies es puguin gaudir de manera aïllada, com es fa amb els 7 restants de vacances. Funció Pública afirma que convocarà una Mesa Sectorial extraordinària per contemplar aquests supòsits, sempre que es tracti d’una "problemàtica generalitzada".

5. Procediment sobre la incorporació de Tècnics habilitats a la DG de la Inspecció de Treball, i quina vinculació hi ha amb l'Institut de Seguretat i Salut Laboral. Aquest punt es tractarà a la propera Mesa Sectorial perquè no hi ha hagut temps suficient per estudiar la regulació d’aquest col·lectiu de treballadors.

6. Negociació borsa personal interí. Els sindicats vàrem remetre una proposta conjunta de regulació de la borsa de treball del personal administratiu i tècnic de la Generalitat (amb l’exclusió de les borses pròpies d’alguns Departaments) perquè no estaven d’acord amb l’àmbit d’aplicació i, sobretot, als procediments de selecció. L’Administració pretenia desvirtuar tota la primera fase objectiva (antiguitat, cursos...) i introduir criteris tan subjectius com l’entrevista. Aquesta és una línia vermella a la qual CSIF no està disposada cedir, ja que volem acabar amb la subjectivitat i l’arbitrarietat a l’hora de seleccionar el personal interí. S’havia de donar seguretat jurídica i acabar amb la selecció dels amiguets o coneguts del cap de torn. Però, les males inèrcies costen molt de corregir en una Administració acostumada (malgrat els diferents canvis de govern) a l’obscurantisme més absolut.

A CSIF no pensem cedir si no hi ha un veritable CANVI DE PARADIGMA basat en la transparència i la voluntat negociadora de l’Administració.

Barcelona, 20 de juny de 2016