TOTS ELS SINDICATS EN BLOC ENS AIXEQUEM DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
15 de Junio de 2016

L’Administració havia convocat per aquest matí a les 10 hores reunió de la Comissió de Seguiment, a la què, unilateralment, havia decidit no convocar al sindicat CSIF i de fet no ha permès, d’entrada, l’accés dels seus representants a la reunió.

Com a qüestió prèvia, s’ha plantejat precisament el pronunciament sobre si CSIF podia formar o no part de la Comissió. L’Administració ha manifestat que no n’era partidària, però que si els sindicats presents hi estaven d’acord no s’oposaria a que hi participessin amb veu però sense vot.

UGTPRESONS, CCOO i CATAC hem manifestat que volíem que CSIF pogués seguir participant a la Comissió de Seguiment amb veu i vot com de fet ha vingut fent des de fa més d’un any, cosa que finalment l’Administració ha acceptat i ha permès l’accés dels representants de CSIF.

Amb caràcter previ a la presentació de l’ordre del dia, l’Administració manifesta que a partir d’ara, per part seva només integraran la Comissió de Seguiment la Subdirectora General de RRHH del Departament de Justícia i el Subdirector General de RRHH de la Direcció General, acompanyats per uns “assessors” de funció pública, justícia i economia.

La pròpia nova composició de la Comissió per part de l’Administració és ja de per se una preocupant declaració de principis, ja que han eliminat els seus propis representants amb experiència i coneixement del món penitenciari.

L’Administració ens ha presentat un ordre del dia de la sessió que no recollia la immensa majoria de punts proposats per les organitzacions sindicals.

Quan hem demanat explicacions davant aquest fet inacceptable, els representants de l’Administració han iniciat un lamentable espectacle en el que barrejaven de manera desordenada i confusa arguments autoritaris amb incoherències derivades del profund desconeixement de la realitat que formalment gestionen, amenitzat tot plegat per les seves habituals, recurrents i rústiques “interpretacions jurídiques”.

Els quatre sindicats representatius hem instat l’Administració a que rectifiqués l’ordre del dia i inclogués els punts que havien estat exclosos, i davant la negativa que han manifestat, hem decidit abandonar la reunió.

Aixecant-nos d’aquesta reunió esperpèntica, UGTPRESONS, CCOO, CSIF i CATAC denunciem que l’actitud mostrada avui per l’Administració no només menysprea els treballadors penitenciaris, no permetent que es tractin temes com per exemple el concurs de comandaments d’interior de 2008, l’oferta pública 2016, les convocatòries d’oposicions, el concurs de CUSI de Puig de les Basses o la cobertura de les vacants, etc, etc, sinó que denoten el pitjor tarannà possible per encarar la negociació d’un hipotètic nou Acord.

Aquesta és la pitjor manera que l’Administració podia escollir per encarar una negociació.

Els “desvarios” d’aquest matí dels representants de l’Administració col·lisionen frontalment amb les repetides afirmacions del Secretari General del Departament de Justícia i del Director General de Serveis Penitenciaris en relació a la bona voluntat que tenen d’arribar a un acord. Fins ara els fets estan desmentint totalment les seves paraules.

L’espectacle d’aquest matí ha estat lamentable. Instem l’Administració penitenciària a aprofitar l’escàs marge de dignitat que encara li pugui quedar per actuar i negociar com a tal Administració penitenciària i no com mera ostatge que actua al dictat “d’assessors” que s’haurien de limitar a aquesta funció i no a exercir de Secretaris generals “low cost”.

CATAC CCOO UGTPRESONS CSIF

Barcelona, 15 de juny de 2016