CSIF inicia contactes amb els portaveus de la Comissió del Pacte de Toledo i exigeix garanties del model de classes passives.
Vetllarem perquè el Govern no tracti de canviar aquest règim: hi ha una gran incertesa entre el personal funcionari.
16 de Septiembre de 2020

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat, ha iniciat una ronda de contactes amb els portaveus dels Grups Parlamentaris presents en la Comissió de seguiment dels acords del Pacte de Toledo per a exigir-los que es mantingui l'actual règim de jubilació de les classes passives.

Segons ha pogut saber CSIF, la proposta que s'està debatent en la Comissió del Pacte de Toledo sobre pensions, respecte al règim de classes passives, recomana al Govern "...avançar, en la mesura del possible, en la seva convergència amb les condicions del Règim General..."-

CSIF, en la tarda d'ahir, es va reunir amb el portaveu i portaveu adjunt del Grup Parlamentari Popular, Tomás Cabezón Casas i Carmen Riolobos Regadora. En aquesta reunió CSIF va traslladar als parlamentaris la preocupació del personal funcionari sobre el futur del règim de classes passives que afecta directament la seva jubilació i va sol·licitar el seu suport en la defensa del règim de classes passives.

Els portaveus van manifestar a CSIF que existeix un ferm compromís del seu partit en la defensa del règim de classes passives: "El PP no permetrà cap minvament de drets de règim de classes passives, garantint amb això els drets adquirits dels treballadors públics". Mostra d'aquest compromís és el recurs interposat pel seu Grup Parlamentari davant el Tribunal Constitucional contra el Reial decret llei 15/2020 que introdueix la modificació sobre les competències de classes passives.

Finalment ens van informar que el seu Grup Parlamentari exigirà a la Comissió del Pacte de Toledo la supressió de la proposta sobre la convergència del règim de classes passives amb les condicions del règim general.

Des del sindicat, continuarem la ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris per a sol·licitar el seu compromís i seguirem vigilants perquè el Govern no tracti de canviar el sistema de protecció del personal funcionari, sobretot, en un moment de tanta incertesa com l'actual, amb debats oberts com el del futur de les pensions o el retard en l'edat de jubilació