DESCARREGA EL MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
21 de Mayo de 2020

El personal docent que es trobi en alguna de les situacions següents no podrà assistir al seu lloc de treball de forma presencial:

- Tenir més de 60 anys.

- Estar embarassada.

- Patir:
· Hipertensió arterial.
· Diabetis
· Problemes cardíacs.
· Problemes respiratoris.
· Malalties hepàtiques.
· Malalties renals.
· Immunodeficiències.

Es justificarà mitjançant una declaració responsable per part de la persona interessada.

DESCARREGA EL MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE AQUÍ