Pla de pas a la fase 2 del Departament d'Educació
CSIF ha tingut coneixement de l'existència d'un pla de pas a la fase 2 que es troba en mans del PROCICAT.
20 de Mayo de 2020

CSIF considera que no existeix cap motiu que justifiqui que després de més de dos mesos amb els centres docents tancats i a manca de 15 dies reals per a la finalització del curs escolar es pretengui reemprendre les activitats als centres docents, posant en risc el professorat i l'alumnat.

CSIF s'ha oposat completament a aquest pla i així ho ha exposat, expresant la seva enèrgica protesta, a la Permanent de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de la qual en forma part.

Tant mateix considerem que algunes de les mesures de protecció que es proposen son inviables, com la de mantenir una distància mínima de 1.5 o 2 metres entre els alumnes que, com tots sabem, no paren de moure's i apropar-se entre ells o el fet de que no considera obligatori l'ús de la mascareta per part de l'alumnat quan demà està previst que el Govern central aprobi un decret obligant el seu ús en espais tancats i quan la distància de seguretat no es pugui garantir.

CSIF també ha advertit que es proposaran accions i mobilitzacions per aturar aquestes mesures.

En resum el document de 17 págines diu el següent:

Les escoles públiques i concertades reobriran quan la regió sanitària on s'ubiquin es trobi en fase 2. De totes maneres la docència telemàtica continuarà, el menjador escolar no prestarà servei i el transport escolar funcionarà de forma puntual.

Les llars d'infants obriran amb grups de com a molt 5 infants. Els grups de 0-1 anys, no obriran. Es prioritzaran els infants els pares dels quals hagin de treballar presencialment.

L'educació presencial serà voluntària i els grups estaran integrats per un màxim de 13 alumnes a primària. A parvulari es farà l'acollida dels nens de famílies que per motius laborals i professionals hagin de fer treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Els grups seran de, com a molt, 13 alumnes i l'horari de 9 a 13 hores.

A secundària els grups seran, com a màxim, de 15 alumnes. Podrà acudir de forma voluntària l'alumnat que acaba etapa i obté titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAU, CF, ERE).

No podran assistir a classe els alumnes que presentin simptomatologia, que hagin estat en contacte amb persones positives de SARS-CoV-2 o sospitosos o que no tinguin el calendari de vacunes vigent.

Tot el personal del centre que es trobi en alguna de les situacions següents no podrà assistir al seu lloc de treball de forma presencial:

- Tenir més de 60 anys

- Patir:

- Hipertensió arterial.

- Diabetis

- Problemes cardíacs.

- Problemes respiratoris.

- Malalties hepàtiques.

- Malalties renals.

- Immunodeficiències.

- Estar embarassada.

Es justificarà mitjançant una declaració responsable per part de l'interessat.

Us seguirem informant a mesura que tinguem més novetats.