CSIF per una FP de qualitat i amb el professorat de FOL
VAL TOT PER ESTALVIAR DINERS EN L'EDUCACIÓ?
Ens hem manifestat avui 28 de maig als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament a Via Augusta per defensar el que és just
28 de Mayo de 2019

VAL TOT PER ESTALVIAR DINERS EN L'EDUCACIÓ?

Ens hem manifestat avui 28 de maig als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament a Via Augusta per defensar el que és just

LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDENT I DE FUNCIONARIS, CSIF, manifesta que fins avui no ha rebut cap proposta del canvi curricular que es preveu pel proper curs, en relació a la nova ordenació de la FP.

La proposta d’ampliar desmesuradament les hores de FCT de la formació professional, disminueix la qualitat de la educació a l’hora que la devalua, ja que redueix continguts i hores d’ensenyament. El Departament busca un benefici econòmic propi amb l’estalvi de les cotitzacions de les empreses pels alumnes, a costa de reduir hores lectives d’altres mòduls formatius.

A més a més, això suposarà una gran dificultat per les empreses a l’hora d’acollir alumnes en pràctiques i una gran dificultat pels tutors de FCT a l’hora de trobar empreses disposades a acollir als seus propis alumnes.

DIT AIXÒ, i per deixar constància de la nostra postura sindical, volem criticar que els sindicats hem restat obviats de aquest canvis i creiem que se’ns hauria de haver comunicat amb temps, amb exposició pública i amb opinió per part de tota la comunitat educativa.

El sindicat CSIF, després de rebre varies consultes per part de professors de l'especialitat de FOL que es mostren inquiets i indefensos en no haver-se tingut en compte la seva opinió en relació a la nova ordenació curricular que pretén el Departament per al proper curs, al no haver estat convocats com ho estan essent les famílies de la FP.

Amb el nou model de FP (Resolució EDU 1076/2019 de 24 d’Abril) per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de FP Inicial, en el que s’estableix més hores d’estada a l’empresa sobre las 480 en les FCT i les 1000 / 1300 hores en la Dual i que suposa una pèrdua d’hores per al professorat.
Les diferents famílies professionals no han estat consultades, només han estat informades, seguint el Departament la política de fets consumats.

EL PROFESSORAT DE LA ESPECIALITAT DE FOL (Mòduls transversals en tots els cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior) no ha estat NI CONVOCAT, NI CONSULTAT al respecte.
No es pot fer una modificació així sense tenir en compte grups de treball on participi el professorat actiu en cada àmbit.
Donem suport als manifestos de denúncia del professorat, amb sol·licitud d’aturada del nou model curricular d’FP.

Tot això entenem que suposa una VULNERACIÓ dels drets d’aquest professorat que no està present en aquesta nova distribució curricular i que tindria molt que aportar per a la millora de les competències tranversals, laborals i socials del nostre alumnat.

EXIGIM!!!

Que s'aturi la present modificació i la planificació durant el curs vinent, donant ámplia participació al professorat que imparteix aquests ensenyaments mitjançant la creació de grups de treball.
Recursos suficients i pressupost adequat a les necessitats de l’FP actual.
Que es valorin les pràctiques no laborals de l’alumnat d’FP, amb l’obligatorietat de cotització a la Seguretat Social.
Que el Departament d’Ensenyament convoqui el professorat de FOL per poder participar i opinar sobre aquesta nova ordenació dels currículums abans de prendre cap decisió.