Dia mundial contra l'assetjament escolar. CSIF dóna la cara
CSIF AJUDA PROFES ha rebut un 12% de les seves consultes per problemes de convivència a l'aula per situacions d'assetjament escolar. Per això hem elaborat materials per ajudar els docents a combatre aquesta xacra.
03 de Mayo de 2019

CSIF Catalunya ha presentat avui 2 de maig a ocasió de la celebració del Dia Mundial Contra l'Assetjament Escolar, ja que el 12% de les consultes rebudes a nivell autonòmic pel nostre servei han estat en relació sobre possibles casos d'assetjament escolar.

Joan Escanilla, president de la Unió Provincial de Barcelona i Ferran Barri, coordinador de CSIF AJUDA PROFES a nivell nacional i coordinador del secrtor autonòmic han comparegut en roda de premsa a Barcelona, ​​amb àmplia assistència de mitjans i gran ressò mediàtic, per presentar les dades de les comunicacions que ha rebut CSIF AJUDA PROFES en el seu primer any i mig de funcionament per part de docents catalans.

CSIF es distingeix d'altres organitzacions oferint solucions pràctiques com protocols de prevenció, detecció i intervenció en casos d'assetjament escolar dissenyats específicament per a això en col·laboració amb SOSBULLYING.

Aquestes eines s'han donat a conèixer aquest 2 de maig per ajudar al professorat de la nostra comunitat a tallar els casos de bullying a les fases més inicials de forma senzilla i eficaç.

D'altra banda, els docents catalans s'enfronten diàriament a situacions de violència, insults, amenaces o problemes greus de disciplina a l'aula, tal com constata la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) a través del seu servei CSIF AJUDA PROFES , pel qual dóna suport especialitzat als professionals que pateixen aquest tipus de situacions.
Després d'un any i mig des del seu llançament un total de 154 docents catalans s'han posat en contacte amb el Servei rebent atenció professional dels nostres equips d'atenció psicològica, pedagògica o jurídica.
D'aquests últims, el 63 per cent tenen a veure amb problemes de violència cap al professorat i problemes greus de disciplina. La majoria de les consultes les realitzen dones, a causa de la major presència de dones en el sector i també a comportaments de tipus masclista per part de l'alumnat.
Segons les dades recollides, un 29 per cent dels casos es donen en Educació Infantil i Primària (una dada preocupant tenint en compte les edats primerenques en què es produeixen aquest tipus de situacions); un 64 per cent en Educació Secundària; i el 7 per cent restant a la Universitat.

El 29% són agressions i maltractament a professorat per part de l'alumnat.
S'inclouen en aquest apartat el maltractament verbal, els insults, les vexacions, les burles, les respostes irades quan els docents els recriminen actituds disruptives, les amenaces i les agressions físiques.
11% són agressions de familiars d'alumnes al professorat.
CSIF també ha detectat casos d'amenaces, insults i agressions als docents per part de les famílies. Destaquem així mateix situacions d'insults, menyspreus o difamacions a través de grups de WhatsApp i altres xarxes socials, on es posa en dubte la professionalitat i honorabilitat d'aquells, fent córrer falsos rumors o comentaris esbiaixats sobre la seva tasca professional.
14% són problemes amb companys o superiors.
En alguns casos es produeixen conflictes entre companys de feina o amb els equips directius. En aquests casos hem apostat per l'acompanyament i la mediació.
34% es tracta problemes greus de disciplina a les aules.
En aquest apartat incloem els problemes de disciplina i actituds que provoquen la interrupció brusca de la classe. En general són de baixa i mitja intensitat, però que es produeixen de forma reiterada i constant. Es tracta d'alumnes que es neguen a treballar, no porten els materials didàctics, s'aixequen sense permís, distreuen als seus companys, no paren de parlar encara que se'ls recrimini per això, donen petits cops o clatellots als seus companys, els amaguen el material , etcètera. En aquest sentit, constatem una manca de motivació important per part d'alguns alumnes i una falta de resposta de les seves famílies quan es tracta de buscar el seu suport per corregir aquest tipus d'actituds.
12% de consultes sobre possibles casos de Bullying
CSIF alerta sobre les consultes rebudes per possibles casos d'assetjament escolar greu. En aquest sentit, percebem una necessitat de formació específica als docents per identificar de manera adequada aquest tipus de situacions. L'administració en molts casos deixa sols als docents, sense facilitar-los el suport necessari, mentre que la majoria de les comunitats autònomes encara no han desenvolupat protocols específics.
Quan CSIF va posar en marxa el seu servei CSIF ajuda vam presentar un estudi segons el qual el 90 per cent del personal enquestat (sobre un total de 2.000 qüestionaris a totes les comunitats autònomes) reconeixia conviure amb situacions de violència als centres.
Les situacions de violències més habituals que es descrivien eren baralles, insults i vexacions entre companys i companyes, vandalisme i destrossa del material escolar, violència psicològica, episodis i conflictes amb un component racista i enfrontaments a través de xarxes socials.En relació a aquestes conclusions, CSIF Educació reivindica al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya mesures per a atallar i eradicar aquests problemes.
D'altra banda seguim exigint a l'Administració actuacions encara pendents, com són:
-Assessoria jurídica i psicològica gratuïta amb accés directe per a les persones que es vegin afectades per aquestes situacions.
-Plans específics de formació per al professorat.
-Desenvolupament ple de la figura del professorat com a autoritat dins de la seva tasca docent.
-Reconeixement de malalties relacionades amb el treball, com l'ansietat i la depressió.
-Protocols d'actuació i prevenció de la violència en els centres docents.
Després de 24 anys des de l'aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el nivell d'aplicació en els centres docents és mínim. La salut laboral dels docents està desprotegida i els seus riscos sense controlar.
Continuarem exigint que es prenguin mesures i mentre seguirem oferint i millorant el nostre servei de CSIF AJUDA PROFES, atès experts de manera psicològica, jurídica i pedagògica.