CSIF INFORMA
LLISTA DEFINITIVA del concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital i VOT PER CORREU
25 de Febrero de 2019
LLISTA DEFINITIVA del concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital
Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi GICAR (ATRI), o en el seu defecte, mitjançant l'aplicació idCAT Mòbil*.

Consulta del prebarem i termini d'al·legació de mèrits: del 26 de febrer al 4 de març de 2019.

Per consultar el prebarem i registrar les al·legacions, cal tornar a accedir a l'aplicació de la sol·licitud de participació.

ELECCIONS SINDICALS DEL 12 DE MARÇ.
VOT PER CORREU
Si volem votar per correu caldrà sol·licitar-ho a la Mesa coordinadora (SSTT Tarragona, carrer Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona)
La Mesa coordinadora enviarà als electors:

- Paperetes de les candidatures de tots els sindicats que concorren a les eleccions
- El sobre en el qual s’ha d’introduir el vot,
- Un altre sobre més gran marcat amb el segell de cada Mesa. En aquest sobre gran i segellat, l’elector haurà d'introduir una fotocòpia del DNI i el sobre que conté el vot amb la papereta escollida i l’adreçarà a la Mesa corresponent.

- Les instruccions.

S'envia per correu certificat a la Mesa on ha de votar.

Els vots per correu que es rebin en la corresponent Mesa seran custodiats pel Secretari/a de la Mesa que els donarà al/la President/a en finalitzar la votació i abans de començar l’escrutini.

*No es tindrà en compte la correspondència electoral que es rebi amb posterioritat a la finalització de la votació.

Si algú que ha demanat el vot per correu es presenta a votar personalment, haurà de fer-ho saber a la Presidència de la Mesa que li retornarà el que ha rebut per correu.

Agraïm la vostra atenció i aprofitem l'avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Ferran Barri, coordinador del sector d'ensenyament de CSIF Catalunya

602 251 088 · tgnensenyament@gmail.com

https://www.csif.es/cataluna/educacion

Av. Andorra, 11, baixos B, 43002 Tarragona.