Avui 30 de gener commemorem el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau
30 de Enero de 2019

El dia 30 de gener de 2019, CSIF, juntament amb la resta de la comunitat educativa en el nostre
país, commemorem el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, establert l'any 1964 i,
a hores d'ara, més necessari que mai.
Cada vegada es detecten i surten a la llum més casos d'assetjament escolar en què es mostra com
la violència roman instaurada en els comportaments dels escolars que exerceixen el
assetjament i la por dels altres companys que el pateixen i que no ho denuncien. CSIF valora
molt positivament l'existència i aplicació dels corresponents protocols d'actuació,
i aposta per la posada en marxa de mecanismes de prevenció que evitin casos d'assetjament
escolar. En CSIF estem conscienciats i lluitem dia rere dia per negociar mesures i
eines per prevenir i combatre la violència en totes les seves manifestacions i en els
àmbits on es produeixin.
Per evitar el repunt que s'ha produït en aquests temps i donar una resposta útil i
completa als problemes específics que es troba el col·lectiu docent, CSIF va posar en
marxa al desembre de 2017 un servei que ajuda a prevenir l'assetjament escolar i dóna cobertura
i assistència a treballadors i familiars quan aquest es produeixi: CSIF AJUDA PROFES. aquest
servei, que ha tingut molt bona acollida entre el professorat, aporta assessorament
psicològic, pedagògic i jurídic.
És imprescindible realitzar una tasca educativa contínua i de sensibilització en profunditat
en totes les capes de la societat. El nostre sistema educatiu, i tots nosaltres, tenim la
responsabilitat de protegir el menor, prevalent el seu benestar sobre qualsevol altra
consideració, ja que aquest és l'únic camí cap a una societat pacífica, oberta i lliure.
Per tot això, des CSIF reclamem que, amb la major urgència:
 Es dote els centres educatius de recursos suficients (com orientadors i
professorat d'atenció a la diversitat i formació docent específica adequada) i es
assegurin les ràtios adequades.
 Es desenvolupin mesures àgils per resoldre conflictes, partint de l'opinió i
demandes del professorat, que és qui està dia a dia a peu d'aula.
 Es realitzi la tasca imprescindible de conscienciació, abastant a totes les persones
implicades en el problema. És essencial que es fomenti el respecte al professorat i
als companys.
 Es emprin eines de mesurament precises i objectives de la convivència en
es aules i es duguin a terme actuacions de prevenció entre iguals.
 Es tipifiquin les conductes de violència de baixa intensitat, que tant de mal fan al clima normal de l'aula i que impedeix una pujada general del nivell educatiu.
 Es reconegui degudament i s'incentivi la tasca del professorat.
 Es convoqui l'Observatori per a la Convivència Escolar.
La commemoració d'aquest dia ha de tenir les mires posades en el FUTUR. Des de fa uns anys assistim a una progressiva radicalització de la vida política nacional i internacional ia una falta de consens preocupant, especialment en temes tan crucials per a la societat com l'Educació dels alumnes d'avui, de la qual seran hereus, precisament, els nens i adolescents que ara celebren amb nosaltres el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Per això, en previsió que, al llarg de la seva vida, faran front a escenaris molt diversos, és fonamental que recordem que la nostra actuació (i la dels nostres dirigents, que han de ser el reflex de les nostres societats) ha d'estar guiada pels mateixos principis que commemorem en aquest dia.
CSIF rebutja qualsevol tipus de violència a les aules i reclama un gran PACTE D'ESTAT PER L'EDUCACIÓ, una aliança social que impulsi una gran coalició en tots els àmbits concernits: governs, Administració, partits, sindicats, organitzacions socials, mitjans de comunicació ... per generalitzar aquest rebuig social a la violència escolar, fomentant l'educació com a eina bàsica per combatre-la i aconseguir que els centres escolars siguin espais de tolerància i de pau lliures de violència.
'Enderrocar i destruir és molt fàcil. Els herois són aquells que construeixen i treballen per la pau. '
Per la dignificació de la tasca docent.