INFORMACIONS D'INTERÈS
Prova de sisè de primària i provisió de llocs de treball al Departament d'Ensenyament
04 de Enero de 2019

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

RESOLUCIÓ de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Educació (convocatòria de provisió núm. EN/072/18).