INTERINS I SUBSTITUTS QUE ACABEU NOMENANMENT EL 21-D
11 de Diciembre de 2018

El Departament d'Ensenyament renovarà al personal substitut que acabi el nomenament durant les vacances de Nadal si la persona titular també renova la seva situació de baixa o permís sense que hi hagi canvi de fet causant.

Malgrat això, si el nostre nomenament acaba el 21 de desembre, cobrarem el que ens pertoca, però en la nòmina de gener i no en la de desembre com faria el cas.

Els criteris de la gestió de la borsa expliciten:

“Els nomenaments... no s'interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps”.

Per això si interrompen el nomenament el nomenament el 21 i el prorroguen després actuen de forma contraria al que estableix la normativa.

Si la persona segueix de baixa els dies que sigui després d'aquesta data us han de perllongar el nomenament i, si la persona titular esta de baixa encara el dia 8 de gener us heu d'incorporar al lloc de treball amb normalitat en aquesta data.