COBRAREM LES BAIXES AL 100% I APUJEN EL SOU UN 1.95%
Un augment insuficient i els atrassos encara no els cobrarem. També perdem la borsa de 30 hores en cas de malaltia.
22 de Octubre de 2018

CSIF INFORMA

PUBLICAT L'ESPERAT DECRET SOBRE L'INCREMENT

SALARIAL I LA COBERTURA COMPLETA EN CAS DE

BAIXA LABORAL.

DECRET LLEI 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al

2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal

aplicable al personal del sector públic.

INCREMENT RETRIBUTIU. PERÒ ENCARA NO ENS

PAGUEN LES QUATITATS ATRASSADES.

El Govern aprova el decret per fer efectiu l'increment retributiu de l'1,95%

dels treballadors públics

Els empleats públics percebran l'augment a la nòmina d'octubre, i

ingressaran els endarreriments abans de final d'any

COBRAREM EL 100 % EN CAS DE BAIXA LABORAL.

“Al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest article se li reconeixerà,

en la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de

contingències professionals, un complement de la prestació econòmica

d'incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes

i periòdiques que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal.”

EFECTIU A PARTIR DEL 17 D'OCTUBRE

EN CONTRAPARTIDA PERDEM LA “BORSA” DE 30 HORES DE QUE

DISPOSAVEM EN CAS DE MALALTIA. ARA HAUREM D'ANAR AL METGE

EL PRIMER DIA I AGAFAR LA BAIXA SI ENS TROBEM MALAMENT.