28 de maig dia internacional d'acció per la salud de la dona
Cartell i manifest de CSIF
28 de Mayo de 2018

CSIF, sindicat més representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat, ve demostrant des de fa molt temps la seva preocupació per l'existència d'uns serveis públics de qualitat, en aquest cas els sanitaris, i el seu compromís amb la responsabilitat social i amb la salut. Per això, aquest 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona, alcem la veu i reclamem al Govern:

Que es garanteixin les mateixes oportunitats a les dones en el tractament del càncer de mama i proves diagnòstiques sense que hi hagi cap discriminació per raó de residència, mutualisme o Règim de la Seguretat Social a què es pertanyi.

Que s'inverteixi en promoció de la salut femenina amb la recuperació dels reconeixements ginecològics en aquells centres de treball on es van eliminar com a conseqüència de la crisi, i s'implantin en aquells que encara no disposen d'ells, com a mesura preventiva de detecció precoç del càncer de mama, com a mesura de promoció de la salut, com a mesura que crea una cultura de prevenció per a la detecció precoç del càncer de mama i que a més redueix costos econòmics i faltes de jornades laborals que també s'eviten com a conseqüència de l'assistència a les diferents proves que conformen una revisió completa ginecològica.

Que el Govern inverteixi en programes de promoció d'hàbits saludables en el lloc de treball en el sector públic i privat.

Que articuli, amb caràcter d'urgència, programes adaptats de tornada al lloc de treball en les administracions públiques i que un cop finalitzats els tractaments o durant el curs d'aquests, permeten a les pacients reprendre la seva professió malgrat haver patit la malaltia, oferint la adaptació progressiva del lloc, aplicant, entre d'altres, mesures com la flexibilitat horària, el teletreball regulat i que siguin un referent per al sector privat.