Prórroga interins Regne Unit
03 de Abril de 2018
Resolució de la Consejería de Educación de España en el Reino Unido per la qual es prorroguen per al curs 2018/2019 llistes d'interins de determines especialitats
- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ