Oposicions 2018. Llista definitiva, distribució per tribunals i calendari de les proves.
22 de Marzo de 2018

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. S'indica a quin tribunal ha d'anar cada aspirant i el lloc on es realitzaran les proves. RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer

Nomenament de les comissions de selecció a les especialitats que hi ha més d'un tribunal. RESOLUCIÓ ENS/449/2018, de 12 de març.