RECUPERACIÓ PAGA 2012
Publicat el DECRET LLEI de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
20 de Marzo de 2018

DESCARREGAR AQUÍ