NOTICIES
18 de Septiembre de 2015

AVUI: NOMENAMENTS DE LA BORSA DE
TREBALL DE PERSONAL DOCENT

Horari de connexió: de 12:00 a 13:00 hores.

Es recorda que la no connexió o el refús d'una destinació adjudicada en acte telemàtic, suposarà la baixa en caràcter definitiu de la borsa de treball, d'acord amb l'apartat 1.3 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-16, que disposa que les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, i amb justificació documental, no ser nomenades per alguna de les causes que s'especifiquen en el mateix apartat.

Per obtenir informació sobre el procediments dels actes de nomenaments telemàtics i seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels SERVEIS TERRITORIALS o del CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA sol·licitats com a preferents.

ESCOLES DE PRIMÀRIA PODRIEN FER ESO PER FALTA D'INSTITUTS

La mesura afectaria, en principi, als estudiants de 1r i 2n de secundària.

És l'opció plantejada per la Sra. Rigau per alleujar la pressió de la població escolar de 12 a 14 anys.

La consellera va manifestar en una entrevista al grup d'emissores La Xarxa, que la legislació preveu que professors d'educació de primària imparteixin classes en el primer cicle de secundària.

Més informació AQUÍ