PRÒXIMS NOMENAMENTS DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT
17 de Septiembre de 2015

Els actes de nomenaments telemàtics són el 15, 18, 22, 25 i 29 de setembre de 2015.

Horari de connexió: de 12:00 a 13:00 hores.

Es recorda que la no connexió o el refús d'una destinació adjudicada en acte telemàtic, suposarà la baixa en caràcter definitiu de la borsa de treball, d'acord amb l'apartat 1.3 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-16, que disposa que les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, i amb justificació documental, no ser nomenades per alguna de les causes que s'especifiquen en el mateix apartat.

Per obtenir informació sobre el procediments dels actes de nomenaments telemàtics i seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels SERVEIS TERRITORIALS o del CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA sol·licitats com a preferents.