Consell Escolar de Catalunya.
21 de Mayo de 2015

Clica: ACORD GOV/69/2015, de 19 de maig, de ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.