Instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent. DOGC núm. 6669 (22/07/2014)
24 de Julio de 2014