Nota de premsa Informe PISA Finances: "Els Professors Espanyols, els menys culpables del Fracàs Educatiu"
14 de Julio de 2014

En l’últim informe PISA “per a les finances de la vida” els alumnes espanyols no estan pitjor que els de països del nostre entorn com França i Itàlia. L'estudi es va realitzar en 2012 entre 1.108 alumnes espanyols de 15 anys pertanyents a 179 centres. El 16’5% no va aconseguir el nivell bàsic en competències financeres, la mitjana espanyola és de 484 punts sobre els 500 de l'OCDE.

Els informes internacionals insisteixen que els nivells de competència dels alumnes espanyols deixen molt a desitjar, deixant en evidència la incapacitat (incompetència) dels responsables educatius, i per extensió dels nostres governants, que anteposen els seus interessos partidistes als dels ciutadans.

Els plans d’estudi i els sistemes educatius espanyols són dissenyats, elaborats i aprovats pels polítics, sense pràcticament cap intervenció dels professionals de l'Ensenyament; no obstant això, encara falta que per primer cop un responsable educatiu demani perdó o mostri penediment per la seva mala gestió, així com per les seves conseqüències negatives. És més fàcil culpar al professorat i qüestionar la seva formació acadèmica.

No per molt repetir els problemes, aquests es resoldran. Als problemes cal buscar solucions, i aquestes passen per la detecció de les causes i la participació real de tots els sectors de la comunitat educativa. Des de l’arribada de l'actual Govern no ha existit participació alguna. Ha desaparegut absolutament la negociació col·lectiva i han carregat les tintes sobre la tasca i la professionalitat dels docents, víctimes d’aquesta situació.

Entre les causes dels pobres resultats que segons els diferents informes internacionals obtenen els nostres alumnes estan la inestabilitat del sistema educatiu (canvi legislatiu cada vegada que canvia el Govern), les deficiències dels plans d’estudi, la insuficient implicació de les famílies en el procés educatiu, el desinterès i el descoratjament dels alumnes, que manquen d’expectatives laborals, etc.

La solució al problema educatiu passa per un Pacte d'Estat que doni estabilitat i reconeixement de la tasca docent. No hi ha dubte de que el professorat és la pedra angular en aquest projecte, i que sense comptar amb ell l’educació no millorarà. Les seves condicions laborals i professionals vénen sofrint els últims anys una greu deterioració com a conseqüència de les contínues retallades i de les mesures dels RD 14/2012 i 20/2012, que suposen més responsabilitats, més treball i menys salari.

Des de laCSI-F exigim al Govern la immediata derogació dels RD 14 i 20/2012, la recuperació de tot l'arrabassat i retornar al professorat la il·lusió i la motivació per ensenyar. Denunciem una vegada més la desídia i la falta de compromís del MECD amb els professors respecte de l'Estatut Docent. L’ultima reunió que vam mantenir va ser el 29 d’abril, comprometent-se a convocar-nos per a maig i avançar en el Titulo III: selecció, promoció interna, carrera professional i provisió de places o llocs. Després de cent dies, encara estem a l’espera. Aquesta és la serietat dels nostres responsables educatius. Després es queixen dels resultats de l’educació espanyola.

Ver Galería