Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius
11 de Julio de 2014

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professors, alumnes i famílies).

Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius