ENS TORNEN A AIXECAR LA CAMISA, ENS ROBEN UNA PAGA EXTRA . EL 50% AL JUNY I EL 50% AL DESEMBRE
03 de Julio de 2014

Un any més, a Catalunya, tenim el trist privilegi d’ésser l’única comunitat autònoma on es retallen injustament les retribucions dels treballadors públics.

El govern de la Generalitat va manifestar que no cobrarem el 100% de la paga extra del mes de juny perquè no saben quin serà l'import de l'impost sobre els depòsits bancaris, tribut que s’ha de liquidar de l'1 al 20 d’octubre. El president Mas es va comprometre que els treballadors públics cobraríem la paga extra aquest any si tirava endavant l'impost sobre els dipòsits bancaris. El Tribunal Constitucional va avalar aquest nou tribut. Però una vegada més, aquest govern falta a la seva paraula i ens tornen a aixecar la camisa.
El Conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va negociar una compensació pels dipòsits bancaris amb el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, en el marc del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Segons el conseller: "NO TENIM ELECCIÓ I LA LLEI ÉS LA LLEI". Doncs, senyor Mas-Colell, els salaris i el no pagament de la nostra paga extra és una confiscació en tota regla.

Com es calcula la retallada de la paga extra?

En aplicació de l’Acord de Govern 19/2013, de 26 de febrer, el 50% de la retallada s’aplica a la paga del juny de 2014, i l’altre, a la del desembre de 2014.
A la nòmina de juny consta la quantitat teòrica corresponent a la paga extra de juny (codi 003) i el complement específic addicional (codi 085).
Retribucions mensuals: sou base + compl. destinació + compl. específic general + triennis + estadis + compl. específic singular (tutoria, càrrecs coordinació, càrrecs directius).

La retallada, hi figura en dos conceptes:
005R (deducció de complement específic) i 085R (deducció de complement específic addicional).
La suma de les dues deduccions ha de coincidir amb la meitat de la suma de 003 i 085.

(003 + 085 ) / 2 = 005R + 085R

La paga extra és la suma dels conceptes amb codi 003 (paga extraordinària) i 085 (complement addicional específic):
- 003 Paga extraordinària: és la suma de sou base paga extra + triennis paga extra + complement de destinació.
- 085 Complement addicional específic: és la suma de complement específic general (codi 005) + complement específic singular (codi 006) + complement específic per estadis (codi 008).

El sou base de la paga extra i triennis són diferents als corresponents a les nòmines de cada mes:
Sou base paga extra retallat:
mestres: 699,38 € secundària: 684,36 €
Triennis paga extra mestres, PTFP (grup A2, abans grup B): 25,35 €
Triennis paga extra secundària (grup A1, abans grup A): 26,31 €