Segons la resolució de 22 de maig sobre criteris de confecció de plantilles: la creació de llocs de treball “específics” no pot comportar desplaçaments de docents amb destinació definitiva
06 de Junio de 2014

Segons la resolució de 22 de maig sobre criteris de confecció de plantilles, la creació de llocs de treball “específics” no pot comportar desplaçaments de docents amb destinació definitiva:

“El nombre màxim de llocs de treball específics previst a l’article 9.3 del Decret 39/2014, de 25 de març, es podrà assolir progressivament al llarg de diferents cursos escolars a proposta de la direcció del centre i, en cap cas, ha de comportar el desplaçament d’un docent amb destinació definitiva d’un lloc de treball ordinari de la mateixa especialitat docent” .
- Fitxers adjunts criteris de confecció de plantilles.