Relació de persones ordenades per especialitat a cada Servei Territorial (maig 2014)
04 de Junio de 2014

- Tarragona

- Terres de l'Ebre


·Consorci d'Educació de Barcelona

·Barcelona Comarques

·Baix Llobregat

·Vallès Occidental

·Vallès Oriental-Maresme

·Catalunya Central

·Girona

·Lleida