PEL DRET A DECIDIR LA JORNADA CONTINUADA EN ELS CENTRES DOCENTS
03 de Junio de 2014

- PEL DRET A DECIDIR LA JORNADA CONTINUADA

- NORMATIVES I TIPUS DE JORNADA ESCOLAR EN LES DIFERENTS COMUNITATS AUTÒNOMES

- PER QUÈ SERÀ MOLT DIFICIL D'ACONSEGUIR LA JORNADA CONTINUADA A PRIMÀRIA EN EL NOSTRE TERRITORI?
Només hem de pensar quines intencions s’amaguen en informacions com aquestes que culpabilitzen irresponsablement la jornada intensiva d’una situació certament lamentable, però de la qual no n’és en absolut responsable, amb l’única finalitat aparent de desacreditar-la socialment.Ver Galería