Criteris generals per a la confecció de plantilles i supressió o transformació dels llocs de treball en les escoles i Instituts per al curs 2014-2015
28 de Mayo de 2014

- Resolució de 22 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
- Resolució de 22 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.