Adjudicacions de destinacions provisionals
22 de Mayo de 2014

Personal interí

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de maig al 3 de juny de 2014.

Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)

Accés a la sol·licitud