Borsa de treball: consulta i modificació de dades. Model de reclamació del número d’ordre de la borsa de treball 2014-2015
21 de Mayo de 2014

Del 21 de maig al 3 de juny de 2014, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del curs 2014-2015, que són les que es tenen en compte per als nomenaments del curs vinent.
Les persones de la borsa de treball 2014-2015 que no han prestat serveis i que no s'han incorporat a la borsa en la darrera convocatòria d'accés, entre el 21 de maig i el 3 de juny de 2014, han de manifestar la conformitat de continuar formant-ne part durant el curs 2014-2015.
Les persones que durant el curs 2013-2014 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 3 de juny de 2014 deixaran de formar part de l'esmentada borsa a partir del curs 2014-2015.
El número d'ordre de la borsa de treball 2014-2015 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 21 de maig al 3 de juny de 2014, ambdós inclosos.

Borsa de treball: consulta i modificació de dades. Model de reclamació del número d’ordre


Borsa de treball: consulta i modificació de dades. Model