Procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent
15 de Mayo de 2014

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent